ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่ใช้ในราชการแล้ว
 •     ด่านศุลกากรเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ด่านศุลกากรเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5345 5187
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2559
 • หมดเขต    16/08/2559
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294