ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาหาร จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1121
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2559
 • หมดเขต    03/08/2559
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294