ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 72 เครื่อง
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 72 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2459
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    19/08/2559
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294