ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลเมืองงาย ถนนแม่ข้อน - นาหวาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขา หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย ถนนแม่ข้อน - นาหวาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5337 5632
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองงาย ถนนแม่ข้อน - นาหวาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    04/08/2559
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294