ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง
 •     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 7607
 • หน่วยงาน    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    15/08/2559
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294