ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
 •     ทัณฑสภานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุเงินผลพลอยได้ ประตู 1 ทัณฑสภานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 2340
 • หน่วยงาน    ทัณฑสภานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    23/08/2559
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294