ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 •     โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ , เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรชนิดพกพา, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ ,เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ และรถเข็นชนิดนั่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5429 9324
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    08/08/2559
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294