ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารสถานีอนามัย และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ที่ สถานีอนามัยบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5427 9094
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    16/08/2559
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294