ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างออกแบบนิทรรศการถาวรฯ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ้างออกแบบนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้างสิริกิติ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารงานจ้างได้ที่ งานพัสดุชั้น 2 อาคารอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   03/02/2552
 • หมดเขต    10/02/2552
 • อ่าน   653
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294