ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเอกชนขนจำจัดขยะ ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเอกชนขนจำจัดขยะ ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรพย์สิน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 8621 ต่อ 100,102
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • หมดเขต    22/08/2559
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294