ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5429 9100 ต่อ 167
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   17/08/2559
 • หมดเขต    23/08/2559
 • อ่าน   143
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294