ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว ตำบลเชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2559
 • หมดเขต    22/08/2559
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294