ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี 2560
 •     สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5304 7338
 • หน่วยงาน    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/08/2559
 • หมดเขต    26/08/2559
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294