ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 •     โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2552
 • หมดเขต    12/02/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294