ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1001 บ้านโป่ง-พร้าว จำนวน 3 รายการ
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1001 บ้านโป่ง-พร้าว จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริิหารทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 1124
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2559
 • หมดเขต    06/09/2559
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294