ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ(อาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพร้าว) ตอนบ้านโป่ง-พร้าว
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ(อาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพร้าว) ตอนบ้านโป่ง-พร้าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันทีี 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1110
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2559
 • หมดเขต    05/09/2559
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294