ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 18 รายการ
 •     ที่ทำการเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 6402ต่อ25
 • หน่วยงาน    ที่ทำการเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2559
 • หมดเขต    30/08/2559
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294