ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ พร้อมชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 21 ชุด
 •     เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ พร้อมชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 21 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5335 5312
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2559
 • หมดเขต    02/09/2559
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294