ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่หนองจ๊อม
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่หนองจ๊อม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05384 7380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2559
 • หมดเขต    01/09/2559
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294