ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง1.เช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 2.ค่าจ้างกำจัดมดปลวกปี 2560
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง1.เช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 2.ค่าจ้างกำจัดมดปลวกปี 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271-3ต่อ304,305
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2559
 • หมดเขต    16/09/2559
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294