ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่กว่า 6,0000ซีซีแบบอัดท้าย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่กว่า 6,0000ซีซีแบบอัดท้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 1961ต่อ12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2559
 • หมดเขต    09/09/2559
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294