ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยติดตั้งสัญญาณ wi-fi ชุมชนและก่อสร้างเสารับสัญญาณ wi-fi จำนวน 10 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านปง ครั้งที่ 2
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านบง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยติดตั้งสัญญาณ wi-fi ชุมชนและก่อสร้างเสารับสัญญาณ wi-fi จำนวน 10 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านปง ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านบง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 5200ต่อ20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านบง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2559
 • หมดเขต    14/09/2559
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294