ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างเหมาดำเนินการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7923 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2559
 • หมดเขต    09/09/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294