ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(รอบหนองฮองแฮง) หมู่ที่ 5-6 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(รอบหนองฮองแฮง) หมู่ที่ 5-6 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 7995-6
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2559
 • หมดเขต    16/09/2559
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294