ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณการของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน มีความประสงค์ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณการของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5398 4159ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/09/2559
 • หมดเขต    16/09/2559
 • อ่าน   148
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294