ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 10 คัน โดยวิธีเสนอราคาซื้อด้วยวาจา ครั้งละ 1 คัน
 •     กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 10 คัน โดยวิธีเสนอราคาซื้อด้วยวาจา ครั้งละ 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5301 2926
 • หน่วยงาน    กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2559
 • หมดเขต    19/09/2559
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294