ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสนามกีฬากลางประจำตำบลบ้านหลวง(ระยะที่ 1)
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสนามกีฬากลางประจำตำบลบ้านหลวง(ระยะที่ 1) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 3618-19 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2559
 • หมดเขต    20/09/2559
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294