ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 417
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2559
 • หมดเขต    14/09/2559
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294