ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ณ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย นำไปกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ถนนลำพูน-บ้านธิ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ณ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย นำไปกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ถนนลำพูน-บ้านธิ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5350 3664 ต่อ 306
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ถนนลำพูน-บ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   08/09/2559
 • หมดเขต    15/09/2559
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294