ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำฝาง ซอย 9 ชุมชนสันต้นแหน เชื่อมบ้านหนองอ้อม
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำฝาง ซอย 9 ชุมชนสันต้นแหน เชื่อมบ้านหนองอ้อม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2559
 • หมดเขต    20/09/2559
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294