ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3218
 • หน่วยงาน    คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2559
 • หมดเขต    20/09/2559
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294