ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีเปิดซองเสนอราคา งานจัดหาระบบ CCTV พร้อมติดตั้ง ธนาคารอห่งประเทศไทย
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาด้วยวิธีเปิดซองเสนอราคา งานจัดหาระบบ CCTV พร้อมติดตั้ง ธนาคารอห่งประเทศไทย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1206
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2559
 • หมดเขต    20/09/2559
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294