ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอ่านปฏิกริยาไมโครเพลทระบบหลุมขนาดเล็กแบบหลายหัวอ่าน จำนวน 1 รายการ
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอ่านปฏิกริยาไมโครเพลทระบบหลุมขนาดเล็กแบบหลายหัวอ่าน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใมจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 4009 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2559
 • หมดเขต    10/10/2559
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294