ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • อบราคาจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าภายในอาคาร
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าภายในอาคาร ของโรงพยาบาลลำพูน (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    19/03/2552
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294