ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
 •     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จำนวน 6 แห่ง ตามแบบแปลนฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2552
 • หมดเขต    19/03/2552
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294