ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2552
 • หมดเขต    23/03/2552
 • อ่าน   573
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294