ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์และระบบเคเบิ้ล
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์และระบบเคเบิ้ล บ้านพักรับรอง - อาคารสำนักงาน ภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   17/03/2552
 • หมดเขต    19/03/2552
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294