ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำถุงผ้า
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำถุงผ้า ขนาด 11 x 14 นิ้ว หนา 2 นิ้ว จำนวน 4,000 ใบ เพื่อรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ลดภาวะโลกร้อน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารงานคลังงบประมาณและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2552
 • หมดเขต    18/03/2552
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294