ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 3 รายการ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานป้องกันรักษาป่าและชุมชน ในพื้นที่ที่เหมาะสม ดังนี้ ที่ตบไฟ จำนวน 320 อัน , ครอบเหล็ก จำนวน 200 อัน , และถังฉีดน้ำ จำนวน 80 ถัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2552
 • หมดเขต    19/03/2552
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294