ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอก-ใน
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอก-ใน ที่โรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2552
 • หมดเขต    23/03/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294