ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
 •     เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2552
 • หมดเขต    24/03/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294