ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5032
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2559
 • หมดเขต    11/11/2559
 • อ่าน   174
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294