ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ รุ่นที่ 1-3/2552 จำนวน 2 สาขา ดังนี้ สาขากระประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า และสาขาการเย็บผ้าห่มนวม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป อาคารตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2552
 • หมดเขต    20/03/2552
 • อ่าน   550
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294