ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2552
 •     โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2552 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   18/03/2552
 • หมดเขต    25/03/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294