ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 •     จังหวัดลำพูน จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการสอบขับรถยนต์ ณ สนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/03/2552
 • หมดเขต    31/03/2552
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294