ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านสบห้วยฟาน หมู่ที่ 1 และ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (ช่วงล้อ) เชื่อมบ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ไปบ้านห้วยเต่า หมู่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนการก่อสร้างได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   744
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294