ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4011
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/12/2559
 • หมดเขต    15/12/2559
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294