ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่หอย จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่หอย จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดน่ี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 3618
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    26/01/2560
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294