ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 7, ก่อสร้างรางระบบน้ำแบบปิด หมู่ที่ 10 ก่อสรา้งวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ผู้สนใจติตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 1961
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    27/01/2560
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294