ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 9 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 9 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 กันยายน 2560 ระยะเวลารวม 8 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได่้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 5200 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    26/01/2560
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294